• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Trecut

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui a fost înfiinţată în anul 1981 cu scopul de a răspunde problemelor pratologiei din zona colinară a Moldovei. Staţiunea este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu – Şişeşti”  – Bucureşti, instituţie ce are un rol deosebit de important în consacrarea academică şi coordonarea ştiinţifică.

Suprafaţa agricolă exploatată în anul 1981 a fost de 1030 ha, activitatea desfăşurându-se în două sectoare distincte:

Ø  Sectorul de Cercetare;

Ø  Sectorul de Dezvoltare.

În cadrul sectorului de cercetare până în anul 1990 au funcţionat 4 laboratoare repartizate astfel:

Ø  Laboratorul de ameliorare;

Ø  Laboratorul de producere de sămânţă din categorii superioare, la speciile de graminee şi leguminoase perene de pajişti;

Ø  Laboratorul de cultura a pajiştilor: pajiști semănate, pajiști permanente, pajiști erodate;

Ø  Laboratorul de protecţie a plantelor.