• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Soiuri

 

Nr. crt.

Denumirea brevetului de invenţie/ produsului omologat /în testare

Anul brevetării/ omologării/ testării

Autoritatea

1.

Brevet de invenţie: soiul SERSIL

 (sparcetă)

2018

ISTIS*

2.

Brevet de invenţie: soiul MAIA SAFIR

 (obsigă nearistată)

2014

ISTIS

3.

Brevet de invenţie: soiul IULIA SAFIR

 (obsigă nearistată)

2011

ISTIS

4.

Brevet de invenţie: soiul ANAMARIA (sparcetă)

2009

OSIM**

5.

Brevet de invenție: soiul FLAVIU

(pir crestat)

2009

OSIM

6.

Brevet de invenție: soiul MIHAELA

 (obsigă nearistată)

2009

OSIM

7.

Certificat omologare: soiul OLGA

(obsigă nearistată)

1998

ISTIS

8.

Certificat omologare: soiul DOINA

 (obsigă nearistată)

1995

ISTIS

9.

În testare: soiul VASLUI 8

(obsigă nearistată)

AN II 2020

ISTIS

*ISTIS – Institutul de Stat pentru Testarea  şi Înregistrarea Soiurilor.

**OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

În activitatea de creare de noi soiuri la SCDP Vaslui, la cele trei specii – Bromus inermis, Agropyron pectiniforme şi Onobrychis viciifolia, s-a acumulat un vast material biologic valoros, la ora actuală fiind păstrate sub formă vegetativă şi sub formă de sămânţă şi formele parentale ale soiurilor brevetate/omologate şi de perspectivă, ceea ce ne va permite ca într-o perioadă scurtă de timp să putem veni cu noi soiuri.

Nr. crt.

Specia

Provenienţe autohtone

Provenienţe

străine

Total

1.

Bromus inermis

(obsigă nearistată)

345

56

401

2.

Agropyron pectiniforme

(pir crestat)

37

18

55

3.

Onobrychis viciifolia

(sparcetă)

73

25

98