• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Proiecte

 PROIECTE – H.G. 323/2018

Titlul proiectului derulat:

·         COLECTAREA, EVALUAREA ŞI CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE LA SPECIILE BROMUS INERMIS LEYSS, AGROPYRON PECTINIFORME ŞI ONOBRYCHIS VICIIFOLIA, CA MATERIALE INIŢIALE DE PROGRES GENETIC

·         CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE ASUPRA CALITĂŢII SEMINŢELOR LA ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.

 

PROIECTE – A.D.E.R. – M.A.D.R.

Titlul proiectului derulat:

·         ADER 11.1.1. SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE DEGRADATE PRIN MĂSURI DE SUPRAFAŢĂ. 2015 – 2018

 

·         ADER  1.3.2. VALORIFICAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI. 2015-2018

 

·         ADER 11.1.2. SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE DEGRADATE PRIN RENOVARE TOTALĂ. 2015-2018

 

 

·         ADER 133 MĂSURI PROACTIVE ZONALE DE AMELIORARE A VALORII PASTORALE A PAJIŞTILOR PERMANENTE DEGRADATE SUB ACŢIUNEA MODIFICĂRILOR CLIMATICE ŞI A INTERVENŢIILOR ANTROPICE. 2011 – 2014

 

·         PN II PARTENERIATE – SOLUŢII TEHNOLOGICE REGIONALE PENTRU AGRICULTURA DURABILĂ ÎN VEDEREA REINSTALĂRII STĂRII DE AGROCLIMAX. 2007 – 2010

 

 

·         CRESPAJ EVALUAREA, CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE DE GRAMINEE ŞI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIŞTI ŞI CREAREA DE NOI SOIURI CU PLASTICITATE RIDICATĂ, PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A TERENURILOR AFECTATE DE FACTORI LIMITATIVI. 2008 – 2011

 

·         CEEX  – RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A PAJIŞTILOR DEGRADATE DE FACTORI NATURALI ŞI ANTROPICI. 2005 – 2008

 

·         CEEX   – GESTIONAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A PATRIMONIULUI PASTORAL NAŢIONAL ÎN CONTEXTUL UNEI AGRICULTURI DURABILE. 2005 2008