• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Plan Tematic Cercetare

Plan tematic propriu de cercetare – dezvoltare pentru perioada 2019 – 2029

 

Nr. crt.

Denumirea temei

Nivel de prioritate I-V

Obiectiv final

Unde se aplică

1.

Crearea de soiuri distincte, uniforme și stabile, cu valoare nutritivă superioară la speciile Bromus inermis, Agropyron pectiniforme, Onobrychis viciifolia

I

Crearea și promovarea în cultură a unor noi soiuri rezistente la factori de stres hidric și termic care să asigure protecția mediului prin aportul de elemente nutritive reducând necesarul de îngrășăminte minerale (azot), creșterea protecției antierozionale, superioare cantitativ și calitativ soiurilor rezistente

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei

2.

Îmbunătățirea tehnologiilor de cultură a pajiștilor afectate de eroziune și alunecări de suprafață

I

Stabilirea de amestecuri de specii și soiuri de graminee și leguminoase perene de pajiști care să asigure o sursă importantă de furaj, creșterea fertilității solului și protecția acestuia împotriva eroziunii (reducerea pierderilor de sol de peste 4 ori și a apei din precipitații cu până la 200 mm).

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei

3.

Tehnologii pentru producerea de semințe la noile soiuri de graminee și leguminoase perene create la SCDP Vaslui

III

Soluții tehnologice și tehnologii pentru producerea de semințe la noile soiuri create la SCDP Vaslui

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei

4.

Soluții tehnologice regionale pentru o agricultură durabilă în vederea reinstalării stării de agroclimax

I

Stabilirea modalităților a timpului minim și a costurilor necesare redării stării de agroclimax, a siturilor agricole exploatate în zona colinară. Creșterea profiturilor în fermele în care se demarează acțiuni de reinserție ecologică.

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei

5.

Tehnologii pentru cultura pajiștilor semănate eficiente calitativ și cu rol de protecție a mediului

III

Soluții tehnologice noi pentru înființarea pejiștilor semănate

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei

6.

Extensie loturi demonstrative în principalele ferme de producție din zona colinară

II

Punerea la dispoziția producătorilor de furaje a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare la SCDP Vaslui

Societăți comerciale agricole, ferme și producători individuali din zona colinară a Moldovei