• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Personal

·          Director – Ec. Dumitriu Simona

·          Director adjunct științific – Prof. Univ. dr. ing Samuil Costel

·          Director tehnic adjunct – CS drd. ing. Gavrilă Cristian-Sorin

·          Contabil șef – Ec. Silistru Elena

·          Cercetător Științific grad I dr. ing. Silistru Doina

·          Cercetător – CS III dr. ing. Stavarache Mihai

·          Cercetare Asistentă – drd. ing. Vacarciuc Elena – Manuela

·          Inspector personal – Ec. Manea Laura

·          Economist – Ec. Ciurușniuc Andreea 

·          Specialist în achiziții – ing. Diaconu Otilia Elena

·          Inginer Agronom – ing. Deliu Andrei

·          Secretar-casier – Zaiță Alina – Mihaela

·          Tehnician – Ciurușniuc Constantin

·          Mecanizator – Palamiuc Ilie

·          Mecanizator – Enculescu Gabriel Petrică

·          Mecanizator – Huhulea Gheorghiță

·          Muncitor – Făndel Mihai

·          Muncitor – Vacarciuc Mariana

·          Muncitor – Munteanu Ioan

·          Muncitor – Costan Vasile

·          Muncitor – Larion Marian

·          Paznic – Bulboceanu Dumitru

·          Paznic – Grigoruță VasileC