• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Dezvoltare

Una din activităţile de bază ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui o reprezintă producerea seminţelor din categoriile biologice superioare şi a celor pentru comercializare, la soiurile de obsigă nearistată şi sparcetă create la unitatea noastră.

Producerea de seminţe din categoriile biologice superioare la soiurile create, înmulţirea în sectorul de dezvoltare şi valorificarea lor prin comercializare către producătorii agricoli, cărora li s-a asigurat şi consultanţa de specialitate necesară, au reprezentat esenţa transferului rezultatelor cercetării ştiinţifice în practică.

Aceste specii au un rol esenţial în alcătuirea amestecurilor pentru înfiinţarea sau regenerarea pajiştilor pe terenurile degradate de eroziune şi alunecări de teren care practic sunt scoase din circuitul agricol.

Reuşita refacerii pajiştilor degradate prin măsuri radicale este strâns legată atât de calitatea patului germinativ cât şi de calitatea seminţelor din amestecurile de graminee şi leguminoase perene folosite.

Recomandarea celor mai potrivite amestecuri s-a făcut pe baza unor cercetări îndelungate cu amestecuri de ierburi pe terenurile erodate. Toate cercetările întreprinse ne arată că specia Bromus inermis este folosită în toate amestecurile de ierburi pentru înierbarea terenurilor în pantă, erodate.

În majoritatea amestecurilor alături de Bromus inermis intră şi speciile Onobrychis viciifolia şi Agropyron pectiniforme.

 

Se aplică societăţilor comerciale agricole, fermele şi producătorii individuali din zona colinară a Moldovei.