• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Ameliorarea Plantelor

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui este singura staţiune din ţară care are în programul de ameliorare cele trei specii de graminee şi leguminoase perene de pajişti: Bromus inermis (obsigă nearistată), Agropyron pectiniforme (pir crestat) şi Onobrychis viciifolia (sparcetă).