• 0335 411 591; 0335 411 592
  • scdp_vs@yahoo.com
  • Vaslui-Romania

Acasa

Previous
Next

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti are sediul administrativ în orasul Vaslui pe strada Ştefan cel Mare, nr. 256, judeţul Vaslui. Din componență face parte și Baza Soleşti, ferma vegetală a SCDP Vaslui, care se află în Comuna Soleşti, la o distanţă de 15 km față de sediul administrativ.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui a fost înfiinţată în anul 1981 cu scopul de a răspunde problemelor pratologiei din zona colinară a Moldovei. Staţiunea este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu – Şişeşti”  – Bucureşti, instituţie ce are un rol deosebit de important în consacrarea academică şi coordonarea ştiinţifică.

Suprafaţa agricolă exploatată în anul 1981 a fost de 1030 ha, activitatea desfăşurându-se în două sectoare distincte:

Ø  Sectorul de Cercetare;

Ø  Sectorul de Dezvoltare.

În cadrul sectorului de cercetare până în anul 1990 au funcţionat 4 laboratoare repartizate astfel:

Ø  Laboratorul de ameliorare;

Ø  Laboratorul de producere de sămânţă din categorii superioare, la speciile de graminee şi leguminoase perene de pajişti;

Ø  Laboratorul de cultura a pajiştilor: pajiști semănate, pajiști permanente, pajiști erodate;

Ø  Laboratorul de protecţie a plantelor.

Sectorul de dezvoltare cuprindea două ferme vegetale şi o fermă zootehnică (fermă zootehnică cu profil creşterea ovinelor).

Începând cu anul 1990 SCDP Vaslui îşi diminuează suprafeţele agricole pe care le administrează ca urmare a ocupării abuzive şi a retrocedării terenurilor, ajungând să deţină în prezent 253,54 ha conform Legii 45/2009 modificată şi completată şi a HG 323/2018.

Diminuarea suprafeţelor deţinute de staţiune au avut un impact major asupra resursei umane ceea ce a dus la reducerea personalului de la 123 salariaţi în anul 1982 la 30 salariaţi în prezent.